Medlemsregistrering for å spille i utlandet

Dette gjelder de som ønsker å delta i World Tour og ETF turneringer i utlandet. Det koster 500 Nok pr år og man får drakt fra NFGA. Frist for betaling er minimum 7 dager før man skal spille en turnering i utlandet. Registrer deg i skjemaet under og overfør pengene til kontonummer: 1286.5071.963
Fyll inn Navn
Fyll inn E-post
Invalid Input

NORWAY FOOTGOLF ASSOCIATION
Erik Foss +47 906 10 802 | Lasse Eriksen +47 906 19 119

Design og utvikling av Bonefish.no