Om fotballgolf

Fotballgolf er et ballspill som er en blanding mellom fotball og golf. Spillet går ut på å få ballen ned i et visst antall hull på færrest mulig spark, og kan spilles enten som individuell konkurranse eller double. Spillet går ut på å sparke en ball fra utsparkstedet og ned i et hull på færrest mulig tilslag. Banen hvor sporten spilles består ofte av 9 hull, og man spiller etter golfprinsippet, helst på reelle golfbaner. Hvert spark gir 1 poeng, og det er satt en grense på maks antall spark. (denne varierer fra bane til bane).

Visjon

NFGA sin visjon er å markedsføre og synliggjøre en ny sport i Norge, Organisere dette på en måte som gjør det oversiktlig å utnytte det store potensiale sporten har. Sporten skal være et selvskrevent alternativ for alle som ønsker aktivitet, uansett alder og kjønn. Og på tvers av alle idretter.

Misjon

Bidra til økt aktivitetsnivå i alle aldre for samfunnet. Det skal være drettsglede og muligheter for alle, og vi skal legge alle forhold til rette for aktivitet i et samfunn i endring.Også for de som står utenfor.

NORWAY FOOTGOLF ASSOCIATION
Erik Foss +47 906 10 802 | Lasse Eriksen +47 906 19 119

Design og utvikling av Bonefish.no